Posts tagged “nguoi gia neo don”

Chương Trình Sinh Nhật Hàng Tháng Cho Các Cụ Tại TT CSNCT Tuyết Thái

       Trong tâm thức dân gian, người có tuổi thọ và gia đình có người cao tuổi là có được một cái phúc lớn, có phúc nên mới được sống lâu, mới có con cháu đề huề. Mừng sinh nhật thượng thọ cũng chính là mừng cái [...]