DỊCH VỤ KHÁC (Page 2)

Hương Vị Tết Tại TT CSSKNCT Tuyết Thái

     Ngoài trời mưa phùn bay, từng đợt gió nhè nhẹ, trời lạnh - một cái lạnh rất riêng, không buốt giá và cô quạnh, một cái lạnh ngọt ngọt - Đó là tiết trời những ngày giáp tết. Trên đường những dòng xe như vội vã và [...]